Integritetspolicy

Information om Coloramas behandling av personuppgifter

Här på colorama.se och coloramashop.se finns komplett och uppdaterad information om behandlingen av personuppgifter inom butikskedjan.

Där hänvisning sker till webbplatsen i samband med villkor för köp, beställning eller registrering, så utgör informationen på denna webbplats en del av villkoren.

För vissa tjänster och produkter som erbjuds av företag inom Coloramakedjan kan det finnas särskilda villkor om behandlingen av personuppgifter. Information om det ges i samband med att tjänsten eller produkten tillhandahålls.

Butikskedjans administrationsbolag är Colorama AB, med organisationsnummer 556675- 0229. Kedjan bedriver sin verksamhet inom färgfackhandelsbranchen. De butiker som ingår i kedjan framgår under länken ”Våra butiker”. Nedan i denna text används samlingsnamnet Colorama för kedjan och butikerna.

Behandling av personuppgifter

I samband med att en användare lämnar personuppgifter, till exempel vid registrering, eller köp av en produkt, ska användaren få information om personuppgiftsbehandlingen, och ge sitt samtycke till denna. Alternativt föreligger ett ömsesidigt intresse (intresseavvägning) av utbyte av information för att en leverans av vara skall kunna genomföras.

Butikerna inom Colorama behandlar kunders och användares personuppgifter lokalt på butiksnivå.

Colorama håller register över kunder och användare som har registrerat sig eller fakturerats i butik. Registren kan innehålla personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster.

Uppgifterna används av Colorama för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik. Uppgifterna kan ligga till grund för att Colorama ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

Coloramas kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter kan lämnas ut till Coloramas samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla ett givet samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag. Registerutdrag kan också begäras från respektive butik, där uppgifter finns om din profil/medlemskap. Där kan man också spärra uppgifterna mot marknadsföring.

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med överenskommelser såsom samtycke. Ett samtycke är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

Kontakt

Om du har frågor om Coloramas integritetspolicy, vänligen kontakta oss på nedan kontaktuppgifter:

Adress
Colorama AB
Box 2915
212 09 Malmö 

E-post: info@colorama.se
Telefon: 040-660 31 00