Experten tipsar

Kontakta en fasadexpert

Ditt första steg mot en frisk och vacker fasad!

Kontakta din fasadexpert så snart du misstänker att det börjar bli dags att renovera din trä- eller putsfasad för att undvika kostsamma åtgärder.

En rätt behandlad fasad är en förutsättning för att ditt hus skall få ett långt problemfritt liv. Hur ofta du behöver måla om fasaden beror på var i Sverige du bor och vilken typ av färg du har på huset.

Att med jämna mellanrum renovera fasaden är inte bara viktigt, det är också ett tufft jobb som kräver en investering och tar tid, räkna med att en hussida tar cirka tre dagar att måla. Det betyder 12-14 dagars heltidsarbete.

Kanske inte drömsemestern för alla? Tänk därför efter noga innan du ger dig på att göra arbetet själv. Det är också väldigt viktigt att “se om sitt hus” redan från början för att undvika kostsamma åtgärder.

Att tänka på vid fasadrenovering

Att renovera fasaden är tidsödande och materialet står för en ganska liten del av kostnaden, därför kan rotavdraget bli en viktig vän i sammanhanget.

Grundarbetet - Det arbetsamma och mest tidskrävande är grundarbetet. Fuskar man här blir allt annat arbete bortkastat.

Tvätta och täta - Även om du tycker att det ser bra ut måste man tvätta och täta sprickor i träet. Annars löper du risk att färgen släpper redan efter en kort tid.

Fasadtvätt - Att först tvätta fasaden är ytterst viktigt. Mögelbeläggningar, särskilt på vindskivorna, måste bort innan färg och pensel kommer fram. Om vi till exempel skulle tvätta våra hus vartannat år skulle vi inte ha några problem med svartmögel. Många målar i onödan när det egentligen hade räckt med en tvätt.

Underhåll - En trävilla behöver inte målas om mer än vart tionde år men sydväggen kan ibland behöva målas oftare än så.

Tips på hur du ser över din fasad

  • Fukt- och mögelskador är kostsamma om de får fäste. Var uppmärksam på mögellukt och ta en titt på vinden och se om yttertakets insida har tecken på läckage eller rötskadat trä.
  • Studera om stuprör och hängrännor är intakta, de kan orsaka fuktskador på fasaden.
  • Titta på fönster och skorsten. Ju förr du åtgärdar, desto enklare och billigare blir det.
  • Har du en källare och du upptäcker att den luktar misstänkt, kontakta en fuktexpert för utredning och åtgärdsförslag.
Publicerad 13 apr, 2015

Kontakta din fasadexpert

Kontakta oss så snart du misstänker att det börjar bli dags att renovera din trä- eller putsfasad för att undvika kostsamma åtgärder. Fråga efter någon av våra fasadexperter och boka tid för en fasadbesiktning.