Så gör du

Måla fönster

Fönster, vindskivor, foder, knutbrädor och andra snickerier är de mest utsatta delarna på ett hus, därför måste du vara extra noga med målningsbehandlingen här och regelbundet rätta till eventuella skador som uppstår för bästa ekonomi i ditt boende. Förutom att vi har det mesta du behöver för att måla fönster och snickerier, får du även hjälp med att beräkna materialåtgång och kostnader.

Vänta inte för länge med att fixa skavanker på fasaden och snickeridetaljer. Börjar färgen flagna så är det hög tid att tänka på ommålning.

Fönstren utsätts för stora påfrestningar och det är därför viktigt att de målas på rätt sätt samt ses över med jämna mellanrum.

Fukt som tränger in i träet brukar vara huvudorsaken till att färgen flagnar. Dåligt infästa fönsterbleck, springor mellan fönsterdelarna eller dåliga kittfalsar är typiska fel som måste åtgärdas innan du börjar måla.

Det är viktigt att måla om fönstren i tid, innan trävirket hunnit ta allvarlig skada. Kom ihåg att alla ytor måste målas mycket noga, särskilt de svåråtkomliga. Fukt har en förmåga att tränga in på platser som vi minst anar.

Sätt maskeringstejp på glaset så slipper du färgfläckar på fönstret. Kom ihåg att ta bort tejpen snabbt innan solen gör att klistret fastnar på fönstret. Vill du inte riskera detta finns UV-beständig maskeringstejp.

Tejpen ska placeras cirka två millimeter in på glasrutan. Avlägsna den så snart färgen torkat. Före målning ska träet vara torrt och ha en fuktkvot under 16 %. Enklare fuktmätare finns att köpa i din Colorama-butik.

Viktigt med ett ordentligt förarbete

Defekter och skavanker kan ibland döljas med färg. Men tänk på att ett dåligt underarbete och slarv försämrar resultat och hållbarhet avsevärt. Räkna med att lägga ned tre fjärdedelar av arbetstiden på underarbetet och resten på själva målningen. Då är du på väg mot ett lyckat slutresultat. Måla inte när det finns risk för regn och dagg inom 4-6 timmar efter avslutad målning.

Rätt verktyg

Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet. Om du gör rent verktygen så snart som möjligt efter målningen, kan du använda dem fler gånger. Skall du använda penslarna dagen efter, lägg penslarna i en plastpåse och knyt igen. På sätt torkar inte färgen.

Ta hand om rester och verktyg

Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet, inte ens om färgen är vattenburen. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna i stället överbliven färg, lösningsmedel och verktyg indränkta med färg till en miljöstation i din kommun.

Publicerad 13 nov, 2013