Hantverksexpert

Nu behöver du inte skjuta upp ditt projekt längre!

Många renoveringsprojekt involverar era olika hantverkare och specialister. Att ständigt vara till hands för att svara på frågor och samordna arbetet kan kännas övermäktigt, både av tidsskäl och att man inte riktigt är insatt i vad som gäller inom de olika specialistområdena.

Våra hantverksexperter fungerar som projektledare genom att avlasta dig och sköta allt det praktiska när projektet pågår. Hantverksexperten planerar projektet i samråd med dig och blir sedan din enda kontakt som sköter all kommunikation med hantverkare och som du kan rådfråga under projektets gång.

Ditt första steg: fråga efter någon av våra hantverksexperter och boka tid för ett planerings- och rådgivningsmöte. 

Boka en Hantverksexpert »

Tips: Vi har hantverkare vi kan rekommendera, som är specialister inom sina respektive områden och har lång erfarenhet av olika renoveringsprojekt. Fråga din butik.