Avdrag eller inte avdrag - det är frågan

Det pratas ofta om avdrag mellan näringsidkare i allmänhet. Ett avdrag är positivt, för det sänker skatten, så det är något de flesta gärna vill ha. Men vad är egentligen ett avdrag och hur får man det? Det finns faktiskt flera olika svar på den frågan, då det som man menar när man säger ”avdrag” kan vara ganska olika saker.

Nedan följer lite kortfattad och allmän information som berör reglerna för aktiebolag. 

Vad är avdrag? 
Det finns flertalet olika avdrag som gäller alla, inte bara dem som bedriver näringsverksamhet. Exempel på dessa är grundavdrag och avdrag för resor till och från arbetet. De flesta poster som minskar den inkomst som ska beskattas kallas avdrag. Men det som ofta avses när man pratar om avdrag är vilka kostnader som är avdragsgilla inäringsverksamheten. Grundregeln är att alla kostnader som ärförknippade med intäkterna får dras av. Det finns vissa kostnader som inte är avdragsgilla även om de hör till näringsverksamheten som till exempel böter, inkomstskatter, viten, skattetillägg och förseningsavgifter, amorteringar på lån och personliga levnadskostnader.

Inventarier 
Vissa inventarier kan dras av direkt, antingen om de är av mindre värde eller om deras ekonomiska livslängd är max tre år. Mindre värde är i detta fall ett halvt prisbasbelopp vilket vid vårens deklaration är 22 250 kronor. Inventarier med längre ekonomisk livslängd eller till ett värde högre än ett halvt basbelopp periodiseras med räkenskapsenlig avskrivning. En vanlig metod är full avskrivning på fem år, dvs 20 procent per år. Om aktiebolaget har gjort ett inköp av inventarier som inte förväntas sjunka i värde är avdrag inte tillåtet. Detta gäller exempelvis konst.

Tjänstebil och tjänsteresor
Om tjänstebilen och tjänsteresorna är avdragsgilla är en fråga som ofta kommer upp i diskussioner kring avdrag. Om aktiebolaget köper in en vanlig personbil är momsen på bilen inte avdragsgill och då bokförs momsen som en del av den totala kostnaden för inköpet. Momsen får du göra avdrag för om aktiebolaget köper en skåpbil med separat förarhytt och det är en luftspalt mellan förarhytt och lastskåpet. Om du väljer att leasa en personbil eller lätt lastbil i aktiebolaget får avdrag med 50 procent av momsbeloppet oftast göras, dock måste bilen köras minst 100 mil per år i momspliktig verksamhet. Du får göra avdrag för bilens driftkostnader om bilen är en tillgång i aktiebolaget. Om aktiebolagets bil används privat kan du bli beskattad för bilförmån och om bilen inte används privat är det därför viktigt att föra noggrann körjournal över alla resor med bilen. Bilen får användas max tio gånger privat och de privata resorna får uppgå till max 100 mil under ett år, utan att du ska beskattas för bilförmån.

Representation 
För att du ska få göra avdrag för representation måste det finnas ett direkt samband med aktiebolagets verksamhet. Representation kan vara både extern och intern. Extern representation kan till exempel ske när en affärsförbindelse ska byggas upp eller underhållas medan intern representation avser personalfester och informationsmöten. Du kan maximalt få avdrag med följande:

  • 90 kronor per person för lunch, middag eller supé
  • 60 kronor per person för andra måltider
  • 180 kronor för t ex teaterbiljetter och greenfee vid golf.

Beloppen är exkl. moms och momsen är avdragsgill. Under våren har regeringen presenterat ett förslag på slopat avdrag för representation. Förslaget innebär ett avdragsförbud för måltider i samband med representation samtidigt som att avdraget utvidgas momsmässigt och momsen får högst uppgå till 300 kronor per person och tillfälle. Dock kommer man fortfarande få avdrag för lättare förtäring som är en så kallad personalvårdsförmån men som inte ersätter en måltid. Den nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Motion och friskvård 
Som arbetsgivare får du göra avdrag för de anställdas friskvård. Friskvården ska vara av enklare slag och till ett mindre värde. Vad som är ett mindre värde är inte fastslaget men ett vanligt årskort på gym ryms inom vad som är avdragsgillt. Förmånen måste rikta sig till alla anställda, även extrapersonal och korttidsanställda.

Skatteverket avgör 
Slutligen, glöm inte att det är Skatteverket som alltid avgör vad som är avdragsgillt och till vilket belopp avdraget är skäligt.

För mer information om avdrag, ta gärna kontakt med ditt lokala LRF Konsult-kontor. Vi får landets småföretagare att växa!

Om LRF Konsult 
Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna! Besök oss på www.lrfkonsult.se

Publicerad 2 maj, 2016