Här är deklarationsavdragen du inte får missa!

Snart är det dags att göra deklarationen för 2016. Här får du listan med de viktigaste avdragen för  dig som företagare. Stäm av och se vilka avdrag som du har rätt till. 

  • Verktyg, maskiner och andra inventarier som du behöver för företagets verksamhet och som slits ut inom tre år får dras av direkt. Det saknar betydelse vad föremålet kostade vid inköpet. Det viktiga är du kan visa att livslängden är högst tre år.
  • Inköp av ett inventarium som du har köpt in för en summa som understiger 22 150 kronor exkl. moms under 2016 får du också dra av direkt.  Det gäller exempelvis en mobiltelefon eller en Ipad som behövs i företagets verksamhet. Men se upp, har du köpt inventarier som hör ihop på ett naturligt sätt, t ex  skrivbord, stol, hyllor mm,  ses dessa inköp som ett inventarium. Om inköpen tillsammans uppgår till  22 150 kronor exkl. moms eller mer får kostnaden alltså inte dras av direkt. Istället får du göra avdrag för värdeminskning varje år. Samma gäller om inköp av olika inventarier kan anses ingå som ett led i en större inventarieanskaffning.

  • Schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid övernattning under resor i näringsverksamheten får göras med högst 220 kronor före heldag och med 110 kronor för halv dag. Några kvitton behövs inte. Däremot är det viktigt att kunna visa att resorna verkligen har genomförts. Det kan exempelvis göras genom att upprätta en resejournal.
  • Du får göra avdrag för faktiska kostnader för övernattning på hotell eller för annan logi under resor i verksamheten (utanför vanlig verksamhetsort). Alternativt kan du göra avdrag enligt schablon med 110 kronor per natt. Även här gäller att du ska kunna visa att resorna verkligen har företagits.
  • Glöm inte att avdrag för resor i näringsverksamheten får göras med 18:50 kronor per mil för resor med den privata bilen.
  • Om du inte har ett särskilt inrättat kontor i bostaden men ändå arbetar hemma minst 800 timmar per år kan du få ett visst avdrag för arbete i bostaden. Avdraget är 2 000 kronor för arbete i villa och 4 000 kronor om arbetet utförts i lägenhet.
  • Har du ett barn som arbetat i företaget får du avdrag för utbetald lön som är marknadsmässig. Det gäller endast lön som har betalats till barn som fyllt 16 år. Notera att lön till make inte får dras av i enskild näringsverksamhet.

Det är lätt att deklarera, men för företagare finns det en hel del man kan påverka. Vi på LRF Konsult hjälper dig gärna att deklarera smart och se till att du betalar rätt skatt utifrån ditt företag och din situation.

Kontaktuppgifter till ett LRF Konsult kontor nära dig hittar du här, www.lrfkonsult.se.

 

Publicerad 5 apr, 2017