Kunskap och samordning viktigt för säkra våtrum

Stiftelsen GVK (Golvbranschens VåtrumsKontroll) ger tillsammans med sina organisationer och företag ut branschreglerna Säkra Våtrum. Vart femte år uppdateras dessa branschregler och i januari 2021 är det dags igen. 

De nya reglerna tar hänsyn till många olika saker som förändrade krav och ny teknik, men allra mest tar de hänsyn till den mängd våtrumsanmälningar och avvikelserapporter som GVK-företagen själva inkommit med.  I ett pressmeddelande från den 12 mars 2020 skriver man att det för tillfället finns närmare 550 000 våtrumsanmälningar registrerade i deras databas. Nästa års uppdatering av branschreglerna är även samordnad med Byggkeramikrådets och Säker Vattens branschregler.

Exempel på vinster med uppdaterade branschregler enligt GVK

1. Färre vattenskador

2. Högre kvalitet till lägre pris

3. Större effektivitet i våtrumsföretagen

Källa och mer information om de nya reglerna  

Publicerad 31 mar, 2020

Övriga etiketter