Proffs + fasadexpert = fantastiskt slutresultat!

Tryggare fasader med Fasadexperten

Finns det mikrosprickor? Vilken färg är fasaden målad med? Hur gör jag med en sliten kalkfasad?

Det finns många frågetecken och fällor när det gäller fasadrenovering och du kan undvika dem enkelt. Genom att anlita Coloramas Fasadexpert får kunden sin fasad kontrollerad och analyserad – och du som proffs får en åtgärdsplan och tips på rätt produkter att använda under arbetet. På så vis kan du och dina kunder känna er trygga med att fasaderna målas och behandlas på rätt sätt. Fasadexperten kan också bli en bra inkörsport för dig och ditt företag genom att tipsa kunder om att du kan hjälpa dem att göra arbetet.

Fasadexperten vet allt om hur fasader påverkas av väder och vind och är utbildad inom bland annat hur olika fasadmaterial som trä, puts, betong, plåt med mera samverkar med respektive målningssystem, att göra analys av fasaden och fastställa underlagets kvalitet och färgslag, att genomföra en fullständig fasadbesiktning och utifrån den ge en komplett åtgärdsplan.

 Prata med din butik kring hur ni kan samarbeta.

 

Publicerad 23 apr, 2019

Övriga etiketter