Prognos: Stor brist på golvläggare de närmsta åren

Många golvläggarfirmor uppger att de kommer att behöva nyanställa inom ett år. Men faran är att golvläggarna inte kommer räcka till. På flera utbildningar gapar platserna tomma.

Enligt Arbetsförmedlingens senaste yrkesprognos är golvläggare ett av flera byggnadsyrken med goda möjligheter att få jobb de närmsta fem till tio åren. Orsak: det utbildas för få elever.

Men golvläggarbristen är någonting som hotar branschutvecklingen, menar branschorganisationen Golvbranschen.

Enligt en enkät som branschorganisationen gjort uppger 80 procent av deras anslutna företag att de kommer behöva nyanställa inom ett år. Detta samtidigt som en del byggtekniska gymnasium har svårt att locka elever. I Kista finns exempelvis endast tre elever på golvläggarutbildningen.

Enligt Golvbranschen höjs fler röster för att det är bristen på lärlingsplatser som bidragit till golvläggarbristen. Lärarna på flera gymnasieprogram efterlyser nu fler lärlingsplatser för att trygga återväxten.

Publicerad 24 okt, 2016