Protego Radonspärr förhindrar avgivning från väggar av blåbetong.

Under 1920-1970 användes s.k. blåbetong som byggmaterial i många hus i Sverige. I dessa hus är risken stor att det finns för höga värden av radon, men även i andra hus. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (näst efter tobaksrökning) vilket gör att det är väldigt att radonhalten kontrolleras inomhus. 

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor och kan då bidra till lungcancer. Folkhälsomyndigheten menar att 500 lungcancerfall per år beror på radon. 

Radon finns överallt – i marken, luften och vattnet. Det finns naturligt i berggrund och i mark på de flesta ställen i Sverige. En vanlig missuppfattning bland trähusägare är att det bara är betonghus som har höga radonhalter. Visserligen stämmer det att blåbetong, som användes till hus 1929-1981, främst 1950-1970, innehåller radon. Men gamla hus på radonrik mark kan också ha enormt höga halter. Radonhalten beror helt på var huset ligger, vilken grund det är byggt på och vilka markförhållandena är. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • marken under och runt om huset
  • byggnadsmaterialet
  • vattnet som används i hushållet

Kommer radonet från byggmaterialet så är det billigt, snabbt och enkelt att åtgärda genom att tapetsera med Protego Radonspärr.

Protego Radonspärr består av två skikt papper och däremellan tre radontäta polymerskikt. Tapetsering av Radonspärr förhindrar avgivning av radon från väggar av blåbetong. Provad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Hur du använder Protego Radonspärr  
Nedan är en anvisning för hur man sätter upp produkten. 

Det här behövs: våtrumsgrund, våtrumslim, tejp och latexfog. 
Underarbete, för olika underlag: 
Blåbetong: vid behov spackling och avslipning 

Tapetserade väggar: nedskrapning av tapetskarvar och skarvspackling 
Målade väggar: vid behov spackling och avslipning 
Gipsade väggar: skarvspackling och avslipning 

Avlägsna tak- och golvlister och försök lägga tapeten över skarven vid vägg och tak och över skarven mellan vägg och golv, annars täta skarvarna med latex eller likvärdig fog- tätningsmassa. Avlägsna helst dörr- och fönsterfoder, tapetsera och vid behov foga med latex eller likvärdig fog- tätningsmassa. 

Grundning med våtrumsgrund ger ytterligare tätning mot radongas och ger bra vidhäftning för limmet. 

Uppsättning av Protego radonspärr: Limma på väggen med våtrumslim som innehåller mindre vatten för att få kortare torktider. Våtrumslimmet – klistret skall ha lämplig förmåga att limma motsvarande vinyltapet för våtrum! Beakta leverantörens anvisning noga! Tillse bl. a. korrekt arbetstemperatur mm. Sätt upp Protego Radonspärr och tapetsera med överlappning 0,5–1 cm. Vid eluttag och kontakter försök göra tätt med tapet och latex eller likvärdig fog- tätningsmassa. Mätta över-lappningarna med lim för att undvika släpp i skarven. 

Slutarbete (målning, tapetsering, kakling, våtrum): Låt limmet torka ordentligt innan slutarbetet påbörjas, spackla vid tapetskarvarna för att jämna ut ytan. Vid målning eller kakling ovanpå Protego Radonspärr behövs bredspackling endast vid uppsättning av tunna tapeter så att radonspärrens struktur inte syns igenom. I våtrum ska Protego Radonspärr ligga under fuktspärren.

Vill du läsa mer om radon hittar du bra info här; 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/radon/
http://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/radon/

 

Publicerad 2 okt, 2017