Spara tid med Alcro Solist!

Alcro Solist är en innovativ färg som ger ett långvarigt nymålat resultat med endast en strykning.  Sugen på att spara tid? Klicka på länken och läs mer om vad du ska tänka på när du målar om med denna ommålningsprodukt.

Solist är en halvmatt ommålningsfärg med god vidhäftning och hög täckförmåga anpassad för träfasader som tidigare målats med alkyd eller akrylat. Färgen appliceras med roller eller spruta och efterslätas med pensel för en jämn och fin färgfilm. En omgång täckfärg ger samma kvalitet som med två täckningar i ett målningssystem. Sugen på att spara tid? Här är några saker du bör tänka på:

  1. Alcro solist behöver appliceras med både rätt verktyg och rätt appliceringsteknik. Färgen ska inte jobbas in utan endast efterslätas med pensel när du fått på färgen med roller eller spruta. Använder du roller är det en långhårig utomhusroller som gäller. Vid applicering med färgspruta ska du använda en Airless med relativt hög kapacitet och värmeslang tillsammans med antioverspray-kit. Till efterslätningen, vilken ska göras oavsett om du använt roller eller spruta, används en pensel med mjuk blandborst.

  2.  För en fasad i bra skick räcker det med en omgång Alcro Solist. En fasad i sämre skick bör dock grundas med Alcro Bestå Täckfärg innan den rollas/sprutas och efterstryks.
  3. Måste du grunda? Bryt grunden i en avvikande kulör för att undvika friställen.

Vill du veta mer om Alcro Solist? Välkommen till din lokala Coloramabutik.

Teknisk information

Användning: Träfasader utomhus målade med alkyd- eller akrylatfärg
Verktyg: Roller + pensel eller Spruta airless med värmeslang + pensel
Glans: Halvmatt
1 liter räcker till: ca 5–6 m2
Målningstemperatur: Lägst +7ºC
Torktid vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet: Klibbfri ca 1 timme. Kallt och fuktigt väder kan förlänga torktiden 
VOC: Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010).Produktens VOC: <130 g/l
Förvaras: Frostfritt
Verktyg rengöres med: Vatten eller penseltvätt

APPLICERING MED FÄRGSPRUTA:
Färgspruta: Airless med relativt hög kapacitet och värmeslang tillsammans med antioverspray-kit
Filter: 60 mesh
Munstycke: 417 alt. 517
Arbetstryck: ca 115 till 120 bar
Värmeslang: Upp i temp innan målning

APPLICERING MED ROLLER:
Roller: Långhårig utomhusroller
EFTERSLÄTNING: (oavsett spruta el roller)
Pensel: Mjuk blandborst för efterslätning
PÅLÄGGSMÄNGD: Minst 160 μm till 200 μm (våt färgfilm). Vid applicering med spruta rekommenderar vi mätning med våtfilmskam.

Publicerad 23 apr, 2019

Övriga etiketter