Vill du expandera eller utveckla ditt bolag?

Så gör du avdragen för att få loss kapital till investeringar 

Planerar du som enskild företagare att expandera och utöka din verksamhet? För att frigöra det kapital du behöver för att finansiera investeringarna finns det flera sätt att skjuta upp beskattningen på företagets överskott. 

LRF Konsults Skattejurist tipsar - två säkra sätt att skjuta upp skatten

En enskild företagare som vill expandera och utöka sin verksamhet behöver medel för att finansiera investeringarna. Det finns flera sätt att skjuta upp beskattningen på företagets överskott så att medel frigörs.

- Ett sätt är att göra avsättning till periodiseringsfond. Det innebär att avdrag görs med 30 % på företagets överskott efter eventuell räntefördelning. På så sätt kan skatten på detta belopp skjutas framåt , dock högst sex år, säger Susanne Pålsson på Skattejurist LRF Konsult.

Har du som företagare ett positivt eget kapital (tillgångarna överstiger skulderna) och har ett överskott efter avsättning till en periodiseringsfond kan du även utnyttja expansionsfonden. Förenklat innebär detta att avdrag får göras i näringsverksamheten och att vinsten kan sparas i företaget till 22 procents expansionsfondsskatt, d v s samma skattenivå som för aktiebolag

På så sätt kan företagets överskott – till låg skatt - användas för exempelvis inköp av inventarier eller för andra investeringar. När detta görs bör fonden, helt eller delvis, återföras till beskattning och då återbetalas expansionsfondsskatten (till den del fonden har återförts).

- Notera att varken avdraget till periodiseringsfond eller expansionsfond är definitiva avdrag. De avsatta beloppen måste någon gång skattas av, till exempel när näringsverksamheten upphör, och då i värsta fall till mycket hög marginalsskatt. Reserveringsformerna innebär alltså endast att skatteskulden skjuts framåt i tiden. I ett investeringsskede är det klokt att utnyttja dem för att på sikt uppnå högre lönsamhet i verksamheten. I praktiken är dessa reserveringar att se som ett ”lån” från staten med ingen eller låg ränta,säger Susanne Pålsson.

Att däremot enbart se avdrag för periodiseringsfond och expansionsfond som ett sätt att sänka skatten, utan att ha några egentliga planer på investeringar eller expansion, kan innebära en stor skattesmäll i framtiden.

Vid återföring av expansionsfonden återbetalas visserligen expansionsfondsskatten på 22 procent, men skattesatsen vid återföringen kan vara avsevärt högre. När det däremot gäller avsättningar till periodiseringsfond har inte någon skatt betalats vid avsättningen. Det medför en latent skatt på hela det avsatta beloppet.

- Ett gott råd till dig som vill ta höjd för en kommande skattekostnad är att öppna ett särskilt bankkonto och där ”spara” belopp som motsvarar skatten på de avsatta beloppen. Detta för att täcka skatten som senare kan komma att behövas betalas när fonderna ska återföras till beskattning, säger Susanne Pålsson.

Företagare med avsättningar till periodiseringsfond och/eller expansionsfond bör därför noga planera för hur reserveringarna ska återföras till beskattning på bästa sätt.

Vill du veta mera kan du kontakta LRF konsult direkt, för kontaktuppgifter se www.lrfkonsult.se. Som Colorama Proffspartner erbjuder LRF speciella villkor. 

 

Publicerad 2 okt, 2017