Vårt samhällsengagemang

Colorama vill påverka genom påverkan. Vi är övertygade om att vi genom vårt engagemang och vår kunskap kan hjälpa medmänniskor att få en bättre tillvaro. 

Colorama rycker ut är ett initiativ som, i dess nuvarande form, sedan starten 2018 har som mål att identifiera och driva projekt där vi kan gå in och stötta med vår expertis och erfarenhet. Genom Colorama rycker ut vill vi bidra till att göra vår omvärld lite bättre.

Initiativet syftar till att hitta och stötta olika projekt där vi genom vår bransch-erfarenhet kan göra skillnad på riktigt och hjälpa medmänniskor att få en bättre tillvaro.

Colorama har som ambition att löpande stötta olika projekt som stämmer överens med såväl vår verksamhet som våra värderingar.

Colorama rycker ut - Uganda, är vårt första projekt som denna gång också är ett internationellt sådant. Fler projekt inom ramen för samhällsengagemang kommer att identifieras löpande.

Colorama rycker ut - Uganda

Sedan 2018 är Colorama engagerade i ett skolprojekt i Uganda där vi tillsammans med hjälporganisationen Help at Hand och arkitektbyrån Horisont förbättrar och bygger en ny skolmiljö för ca 370 barn.

Colorama stöttar skolprojektet i Uganda genom att renovera och färdigställa befintliga skolbyggnader, sovsalar och matsal. Vi bygger också en ny skolbyggnad där vårt fokus är att barnen ska få en säker skolmiljö. Till vår hjälp har vi fått stöd av Horisont Arkitekter i Malmö för skisser och ritningar. Tillsammans kommer vi att förbättra skolmiljön för 370 barn.

Var med och skapa en bättre skolmiljö - ge ditt bidrag!
Konto nr: 9570-525 126 95 68
BG: 558-5476
Swish: 123 131 7734

Good shephers Primary school, Katwadde Uganda
2013 startade skolan i Katwadde, Uganda. Syftet och målet är att säkerställa att göra utbildning tillgänglig för de utsatta och fattiga barnen i området. I starten gick 32 barn på skolan och idag går 370 barn här i åldrarna 3–17 år. Vissa barn har 2 mil till skolan, enkel väg, varför ca 60 barn sover på skolan.

Några av skolans utmaningar är att;

  • Skolan inte har tillräckligt många och stora klassrum för att erbjuda bra utbildning för barnen
  • Klassrummen behöver nya golv, förbättrade väggar och starkare fundament för att inte kollapsa
  • Skolan behöver öka säkerheten för eleverna på flera plan
  • Köket är inte optimalt
  • Skolan saknar sängplatser för barn som bor långt bort, idag delar 2–3 barn en säng
  • Byggnaderna saknar dörrar och fönster
  • Fler lärare behövs, de har idag 7 lärare till 370 elever
  • Skolan har brist på myggnät för att minska malaria.

Vår insats kommer att göra skillnad!

Help at Hand
Föreningen Help at Hand är en svensk hjälporganisation, som är politisk och religiöst obunden och som grundades i november 2013. Syftet med deras arbete är att hjälpa utsatta barn och ungdomar i världen med mat, trygghet, bättre hälsa och skolgång. Organisationen innehar 90-konto.

Help at Hand arbetar helt ideellt och alla insamlade medel går oavkortat till deras projekt. Help at Hand är en direktverkande biståndsorganisation där alla bidrag till organisationen oavkortat går till behövande barn. Help at Hand arbetar direkt på plats och ser till att insamlade bidrag används där de gör bäst nytta.

I detta projekt är Help at Hand projektledare och har de lokala kontakterna med byggare och skola.

Horisont Arkitekter
Horisont Arkitekter är ett företag som vill utmana, göra skillnad, stimulera, beröra, engagera och överraska. De värderar lyhördhet och förståelse för beställarens behov högt och anser att konsekventa och enkla resonemang är vinnande. När detaljerna samverkar med helheten blir resultaten bäst oavsett om det är en restauranginredning, en ny skola eller ett nytt bostadskvarter.

Horisont Arkitekter har gjort ritningar för vårt projekt och har med sina erfarenheter från både Sverige och i sitt arbete med Arkitekter utan gränser bidragit mycket till en förbättrad skolmiljö för barnen i Katwadde.